Back to top

Szolgáltatásaink

Könyvvizsgálat

Jogszabályi kötelezettségen , illetve tulajdonosi döntésen alapuló könyvvizsgálat a magyar számviteli szabályok szerint, az IFRS szerint, vállalkozások, költségvetési szervek és pénzügyi intézmények részére.

Számviteli és adótanácsadás

Számviteli és adótanácsadás magyar és nemzetközi viszonylatban is.

Átalakulások, fúziók és szétválások

Fennállásunk óta több mint száz esetben bábáskodtunk társaságok átalakulása, szétválása és egyesülése felett.

Cégátvilágítás, cégcsoport- szerkezet kialakítás

A sikeres Correct értékelés és átvilágítás kulcsa, hogy szakértői szemmel független, objektív és a társaságra jellemző körülményeket komplexen kezelve ötvözzük a számviteli, adózási és pénzügyi szakmai tudást és piaci tapasztalatot. Komplex tanácsadásunk területe a Cégcsoport- struktúrák üzleti, adó és számviteli szempontú megtervezése, átvilágítása, cégutódlási stratégiák kidolgozása.

Hazai és EU-s projektek, támogatások vizsgálata

Hazai és EU-s projektek teljeskörő átvizsgálását vállaljuk.

Reorganizációs és krízismenedzsment

Cégének, szervezetének reorganizációjában segítséget nyújtunk a teljes illetve egyes területek átvilágításával és átszervezésével.

Szakmai előadások, szakmai könyvek és cikkek

Előadóink rendszeresen tartanak szakmai előadásokat élőben és online is, rendszeresen jelentkeznek szakmai könyvekkel és cikkekkel.

Igazságügyi szakértés

Mint  igazságügyi adó- és könyvszakértő hatósági kirendelés vagy ügyfél megbízása alapján szakvéleményt készítünk a tényállás megállapítás érdekében, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával.